સ્વાસ્થ્યની વાત

આયુર્વેદની વાતસ્વાસ્થ્યની વાત

વર્ષાઋતુમાં થાય છે વાતદોષ (વાયુ)ના રોગ. યોગ્ય આહાર વિહાર ન હોય તો શરીર બને છે અનેક બીમારીઓનું ઘર.

આયુર્વેદ મુજબ દિનચર્યાનું પાલન કરી નિરોગી રહો. વર્ષાઋતુ એટલે સામાન્ય રીતે 16 જુલાઈથી 15 ડિસેમ્બરનો સમયગાળો.ગ્રીષ્મ ઋતુ દરમિયાન શરીરમાં સંચિત

Read More