ગુજરાતની વાત

ગુજરાતની વાત

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ, ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં

ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત

Read More
ગુજરાતની વાત

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 3.0 લોન્ચ

ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 3.0 શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ ભારતમાં યુવાઓને કૌશલ

Read More