ટેકનોલોજીની વાત

ટેકનોલોજીની વાત

ગુજરાત સરકારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે 500 કરોડ રૂપિયાના ફંડની જાહેરાત કરી

ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 500 કરોડ રૂપિયાના ફંડની જાહેરાત કરી છે. આ ફંડનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક

Read More
ટેકનોલોજીની વાત

ટ્વિટરે તેના પ્લેટફોર્મ પરથી આત્મહત્યા નિવારણ અને સુરક્ષાની ઘણી સુવિધાઓ દૂર કરી

સીઈઓ એલોન મસ્કના જણાવ્યા અનુસાર ટ્વિટરે તેના પ્લેટફોર્મ પરથી આત્મહત્યા નિવારણ અને સુરક્ષાની ઘણી સુવિધાઓ દૂર કરી છે. આ પગલાથી

Read More
Generalટેકનોલોજીની વાત

સાયબર છેતરપિંડીનો નવો ખેલ

સાયબર છેતરપિંડી અલગ અલગ થતી રહેતી હોય છે, હાલમાં સાવ નવી જ રીતે પુરષ તેમજ મહિલાઓની છેતરપિંડીના કિસ્સા બહાર આવ્યા

Read More