ગુજરાતની વાત

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 3.0 લોન્ચ

ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 3.0 શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ ભારતમાં યુવાઓને કૌશલ વિકાસ માટે પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

પીએમકેવીવાય 3.0 ની સ્કીમ હેઠળ, યુવાઓને તાલીમ આપવામાં આવશે જે તેમને નોકરી મેળવવામાં મદદ કરશે. યુવાઓને તાલીમ આપવા માટે, યોજનામાં 1000 થી વધુ કૌશલ વિકાસ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવશે.

પીએમકેવીવાય 3.0 ની સ્કીમ હેઠળ, યુવાઓને 150 થી વધુ કૌશલોમાં તાલીમ આપવામાં આવશે. આ કૌશલોમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મશીનરી, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ, હોટેલ મેનેજમેન્ટ, ફાર્મિંગ, ટેક્સટાઈલ, અને બિઝનેસ મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

પીએમકેવીવાય 3.0 ની સ્કીમ હેઠળ, યુવાઓને તાલીમ પૂરી પાડવા માટે, યોજનામાં 1.60 લાખ કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે પીએમકેવીવાય 3.0 યોજના ભારતના યુવાઓને નવી નોકરીઓ મેળવવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે આ યોજના ભારતને સ્કિલ્ડ લેબર પુરવઠામાં સ્વર્ગ બનાવશે.